ΠΙΝΑΚΑΣ BJ420

ΠΙΝΑΚΑΣ BJ420

€79.90Price
Creative skills can easily be nurtured with this versatile wooden Junior Art Easel. Features a dry wipe magnetic whiteboard on one side, with a traditional blackboard on the other. Includes a paper roll which can easily be affixed to the easel, four paint pots, a board eraser and 12 sticks of coloured chalk.
Height 890mm. Width 480mm. Depth 410mm. Age 3+ Years
Δημιουργικες ικανότητες μπορούν να καλλιεργηθούν εύκολα με αυτό το ευέλικτο ξύλινο Junior Καβαλέτο Τέχνης. Διαθέτει ένα ξηρό μαγνητικό πίνακα που σκουπίζεται εύκολα από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά ένα παραδοσιακό μαυροπίνακα. Περιλαμβάνει ένα ρολό χαρτί το οποίο μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί στο καβαλέτο, τέσσερα δοχεία χρωμάτων, ένα σπόγγο για τον πίνακα και 12 χρωματιστές κιμωλίες.
Ύψος 890mm. Πλάτος 480mm. Βάθος 410mm. Ηλικία 3+ ετών

© 2020  LITTLE LUXURIES FOR KIDS

Follow us 

  • Facebook
  • Instagram

Pay with Safety

Contact us 

You can reach us by mail at 

info@littleluxuriesforkids.com

Call us at

+30 210 9015805

We are based in 27 Michael Mela , 11521

Athens Greece